Dlaczego Lean Management?

Dokładne wyjaśnienie na czym polega filozofia Lean Management mieliście okazję poznać w artykule pt. Lean Management w teorii i praktyce. Dziś powrócimy do tego zagadnienia, odpowiadając na dwa poniższe pytania.

Dlaczego Lean?

Wyrażenie „Lean” określające sposób zarządzania największą popularność zyskało już pod koniec lat 80. ubiegłego wieku za sprawą Jima Womacka. Zajmował się on badaniem wydajności (produktywności) fabryk japońskich, amerykańskich oraz europejskich. System obowiązujący w tych pierwszych nazwał „szczupłą produkcją” (ang. lean production).

ux-788002_1920Za główny wzór uznaje się powszechnie System Produkcyjny Toyoty (TPS), o którym już kiedyś wspominaliśmy. W tej fabryce zapewniona jest wysoka jakość produkcji , natomiast koszty i eksploatacja zasobów niezbędnych w tym procesie, są znacznie mniejsze niż w fabrykach działających w innych częściach świata.

Początkowo, gdy zaczęto wprowadzać tę koncepcję w Stanach Zjednoczonych skupiano się głownie na narzędziach, a dokładniej – metodach, jakie stosowali Japończycy. Dziś uwaga kierowana jest w dużej mierze na zmianę samego podejścia osób zarządzających do członków zespołu, które określa się mianem „przywództwa Lean” (ang. Lean Leadership).

Dlaczego warto?

Część przedsiębiorców wciąż ma pewne obawy przed wprowadzeniem w swojej firmie zmian opierających się na Lean Management, jednak grono zwolenników tej filozofii nieustannie się poszerza. Choć nie zawsze podążanie za większością jest dobre, w tym przypadku warto rozważyć korzyści, jakie niesie za sobą stosowanie założeń Lean w praktyce. Oto najważniejsze z nich:

– zwiększa wydajność pracy, przy zminimalizowaniu nakładów na każdym etapie wytwarzania produktu lub usługi

– pozwala na dostarczanie produktów zgodnych z oczekiwaniami klientów , co przekłada się na ich większą satysfakcję

– poprawia komunikację wewnątrz firmy, dzięki czemu zwiększa się zaangażowanie pracowników w proces zmian i doskonalenia

– wpływa na wzrost motywacji pracowników

– ułatwia zarządzanie firmą

– skraca czas podejmowania decyzji

– ciągłe doskonalenie organizacji co sprawia, iż przedsiębiorstwo staje się bardziej konkurencyjne na rynku

 

Pozdrawiamy, Integra-consulting.pl