Praktyczne spojrzenie na spotkania online

W kontynuacji do  webinaru na temat strategii radzenia sobie w rzeczywistości zdalnej z perspektywy czterech stylów działania Insights Discovery/DISC/temperamentów, tym razem skupimy się na najgorzej ocenianym obszarze współpracy zespołowej – na spotkaniach online. Będziemy mówić o odmienności oczekiwań członków zespołu, o tym od czego zależy jakość spotkań, a także jakie działania mogą pomóc usprawnić nam ten obszar. Chcemy pokazać, dlaczego spotkania online mogą być postrzegane jako najsłabsze ogniwo rzeczywistości pracy zdalnej, będąc najbardziej niedocenianym i równocześnie najpotężniejszym narzędziem menedżerskim. Chcemy przywrócić rangę spotkań online, a także podzielić się obserwacjami i możliwymi usprawnieniami.

Do obejrzenia materiału z webinaru zapraszamy przedstawicieli kadry kierowniczej, pracowników działów HR, facylitatorów i wszystkie osoby aktywnie korzystające z tej formy pracy zespołowej i pokładające wiarę w to, że nie wszystko stracone!

Oglądając materiał o spotkaniach online będziesz miał szansę:

 • przełamać własną niechęć do prowadzenia spotkań online;
 • ukształtować korzystne nawyki udziału w spotkaniach online we własnej organizacji;
 • przyjrzeć się nawykom komunikacyjnym i specyficznemu udziałowi w spotkaniach w kontekście 4; różnych stylów działania Insight / Extended DISC / temperamentów;
 • zrozumieć powody, dla których spotkania zdalne nie cieszą się dobrą sławą;
 • i jednocześnie otrzymać rozwiązania dla doświadczanych trudności.

Program webinaru na temat spotkań online:

 1. Czynniki decydujące o nieudanych spotkaniach
 2. Specyficzne potrzeby osób o różnych stylach działania (Insight/Extended DISC/temperamenty)
 3. Źródła nawyków komunikacyjnych związanych z udziałem w spotkaniach
 4. Jak pogodzić ze sobą odmienne preferencje współpracowników?
 5. Od czego zależy jakość spotkań online?
  1. struktura (rodzaje i typy spotkań)
  2. zasady (uczestnictwo)
  3. notowanie i dokumentowanie (zaangażowanie, narzędzia, przykłady formatów)
  4. moderowanie (przydatne techniki komunikacyjne, trudne sytuacje, wskazówki i sposoby angażowania uczestników)
  5. indywidualna odpowiedzialność (kontraktowanie reguł komunikacji i współpracy)
 6. Wspieranie sieci kontaktów w szerszej perspektywie
 7. Kluczowe czynniki motywacji i satysfakcji z udziału w spotkaniach jako drogowskaz dla menedżerów/moderatorów