Rozmowy roczne, kwartalne i podsumowujące. Szansa czy przykry obowiązek?

Zapraszamy do obejrzenia materiału, który powstał podczas naszego webinaru: Rozmowy roczne, kwartalne i podsumowujące. Szansa czy przykry obowiązek?

Temat naszego webinaru jest bliski każdemu, kto jest częścią zespołu lub zarządza nim. W końcu jednym z głównych celów prowadzenia rozmów rocznych, kwartalnych i podsumowujących jest:
• pomaganie pracownikom w rozwoju,
• zabezpieczenie efektywnej realizacji zadań w długiej perspektywie czasu.

Jak osiągnąć te cele?

Przebieg webinaru

W trakcie webinaru Rafał Drohojowski omówi cele, szanse i zagrożenia związane z rozmowami rocznymi i podsumowującymi. Przedstawi również najistotniejsze elementy składowe rozmowy w podziale na przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość, dotyczące współpracy pracownika z przełożonym:
• przeszłość dotyczy podsumowania celów za ubiegły okres (najczęściej rok),
• teraźniejszość związana jest z poziomem realizacji kompetencji stanowiskowych,
• przyszłość dotyczy ukierunkowania pracownika na kolejny okres.

Prowadzący na podstawie swoich doświadczeń menedżerskich w międzynarodowej korporacji, dziś jako trener biznesu i rozmów z menedżerami przedstawi i zanalizuje także najczęstsze błędy popełniane przez przełożonych oraz wskaże praktyczne sposoby ich unikania.

Czego dowiesz się w trakcie webinaru?

• uświadomisz sobie cel rozmów rocznych i podsumowujących,
• odkryjesz korzyści dla pracownika, przełożonego i firmy wynikające z wprowadzenia SSO (systemu ocen okresowych),
• poznasz sprawdzoną strukturę rozmowy,
• otrzymasz praktyczną wiedzę o najczęstszych błędach i poznasz możliwe rozwiązania,
• dowiesz się, jaki jest zakres odpowiedzialności działu HR w tym temacie.