Strategie radzenia sobie w biznesowej rzeczywistości zdalnej z perspektywy 4 energii kolorystycznych Insights Discovety / typów Extended DISC / rodzajów temperamentów

Minął rok, odkąd podzieliliśmy się z Wami pierwszymi wrażeniami (po 100 dniach pracy zdalnej), jak tę rzeczywistość postrzegają przedstawiciele różnych osobowości. Sięgając po znane modele: Insights Discovery, Extended Disc, typologia temperamentu – sprawdzaliśmy nastroje, potrzeby, percepcję, emocje z perspektywy każdej z grup (energii kolorystycznych, typów ED, temperamentów).

Po 12 miesiącach, przeplatających się kwarantann, lock downów, pracy wyłącznie biurowej, a stopniowo hybrydowej – sprawdziliśmy raz jeszcze. Co się zmieniło? Jak pracownicy oceniają swoich szefów, zespoły i własną efektywność w pracy zdalnej? Czego potrzebują teraz? W przededniu IV fali, redukcji powierzchni biurowych i ewentualnej konieczności pracy w trybie HO? Czy i jak przyzwyczajenie do tej formy pracy wpłynęło na postrzeganie rzeczywistości i potrzeby każdej z tych grup?

Udostępniamy materiał z webinaru pt.: Strategie radzenia sobie w biznesowej rzeczywistości zdalnej z perspektywy 4 energii kolorystycznych Insights Discovety / typów Extended DISC / rodzajów temperamentów. 

Do obejrzenia materiału z webinaru zapraszamy wszystkich tych przedstawicieli kadry kierowniczej i HR, którym leży na sercu budowanie kultury współpracy i zarządzania uwzględniającej perspektywę indywidualną pracownika. Stwarzamy okazję do szczegółowego wsłuchania się i zrozumienia potrzeb pracowników oraz wskażemy rekomendacje dla dalszych kierunków zarządzania. Prognoz i badań nt. pracy hybrydowej jest już na rynku wiele. Najwyższy czas na ich pogłębienie i aktualizację o perspektywę różnic osobowościowych.

Dzięki udziałowi w webinarze, uczestnicy mają szansę:

 • zrozumieć, w jaki sposób dominujące profile temperamentalne wpływają na sposoby radzenia sobie z warunkami pracy zdalnej/hybrydowej
 • dowiedzieć się, jakie potrzeby, emocje i trudności towarzyszą poszczególnym osobom w kontekście pracy zdalnej i jak to się zmieniło na przestrzeni ostatniego roku
 • uwrażliwić się na różnorodność, przejawiającą się m.in w zróżnicowanianiu indywidualnych strategii oraz potrzeb dotyczących komunikacji, organizacji czy współpracy, udziału w spotkaniach
 • rozwijać kulturę zarządzania opartą na empatii i słuchaniu
 • korygować nieefektywne nawyki w zakresie pracy indywidualnej oraz zespołowej
 • uczyć się budować zaufanie i dzięki temu eliminować mikrozarządzanie na rzecz współpracy i budowania współzaangażowania

Tematy poruszane podczas webinaru:

 1. Przypomnienie charakterystyki 4 temperamentów: co się kryje pod poszczególnymi typami: Extended Disc i Insights Discvovery?
 2. Percepcja, strategie działania, potrzeby, trudności w trybie HO w odniesieniu do typów: energii czerwonej (TYP D) – temperament choleryczny; energii żółtej (TYP I) – temperament sangwiniczny: energii zielonej (TYP S) temperament flegmatyczny;  energii niebieskiej  (TYP C) – temperament melancholiczny. Obszary problemowe:
 • Organizacja czasu pracy​
 • Warunki pracy (miejsce, otoczenie)​
 • Współpraca, komunikacja, relacje w zespole​ i spotkania
 • Relacje z przełożonym ​
 • Najważniejsze wartości, motywacje i emocje towarzyszące pracy

3. Co się zmieniło od ubiegłego roku?
4. Rekomendacje dla menadżerów