Tag Archives:

firma szkoleniowa

Zarządzanie zasobami ludzkimi – najcenniejszym kapitałem firmy

Termin „zarządzanie zasobami ludzkimi” bywa czasem rozumiany nieprawidłowo. Jest to bowiem skrót myślowy, który wskazywać może na to, że człowiek traktowany jest w tej dziedzinie przedmiotowo, że to on jest „zasobem”. Tymczasem chodzi tu o zasoby, które człowiek ten posiada: zdolności, wiedzę, praktyczne umiejętności, motywację do pracy. Zarządzanie nimi definiuje się natomiast jako „strategiczną, jednorodną […]