Tag Archives:

mentoring

Efektywna wymiana wiedzy, czyli mentoring biznesowy w praktyce

Rynek pracy jest niezwykle dynamiczny. Co go charakteryzuje? Coraz prężniej rozwijające się procesy automatyzacji, które pozwalają w dużej mierze zastąpić człowieka w realizacji wielu dotychczasowych jego zadań. Kolejne trendy pokazujące zmiany na rynku pracy to oczywiście wzrost pracy w trybie zdalnym i hybrydowym. W dynamicznym środowisku rynku pracy szybko dezaktualizują się kompetencje. Wymagana jest zwinność, […]